UPPSALA med omnejd - händelser    
1948-1949  I8-möte efter 50 år

1910-1974 Uppsala Riddarpojkar - historik

Den stora stadsbranden 1702 Johan. Eenberg 1703 i facimile

Julinskiöldska huset - Dekanhuset

NOTERA index  rev. 1999-08-30 , 2002-10-23 , 2005-02-13 , 2006-03-12  , 2010-07-16 , 2011-08-05 / cern
Nohldén Uppsala websida