1910

 

Guide

 

Anna-Lisa Persson (gift Nohldén) 1897-1988

 

Gamla www.nohlden.se

Eric Nohldén

Anna-Lisa Persson (gift Nohldén)

Carl-Eric Nohldén

 

 

Tillbaka till Guiden

 

 

 


1919

 

Anna Elisabeth (-Lisa) Persson föddes 27 mars 1897 i Storegården, Önum, Västergötland. Föräldrarna var Johanna Svensdotter (gift Persson) och Adolf Persson. Familjen flyttade 1898 till Gåsekilen i Naum där Anna-Lisa växte upp som äldst av 9 syskon.


1906

 

Efter folkskolan utbildade Anna-Lisa sig på Hushållsskola i Karlstad.


1914

 

1920 vigdes Anna-Lisa och Eric Nohldén i Värnersborg. Efter några år i Varberg flyttade familjen 1924 till Uppsala och 1930 flyttade de in i nybyggda villan i Svartbäcken.

 


1930

 

Efter makens död, 1947, ägnade Anna-Lisa sin tid bland annat åt Röda Korset. Från 1943 fram till sin död 1988 tillbringade hon mycket tid i sommartorpet Grönvreten vid Fredrikslund utanför Uppsala.


1943
 

 


1988


1901


1930


1947