Guide

 

Eric Nohldén 1895-1947

 

Gamla www.nohlden.se

Eric Nohldén

Anna-Lisa Persson (gift Nohldén)

Carl-Eric Nohldén

 

Tillbaka till Guiden

 

 

 
1918


Eric Nohldén kom till världen som Eric Emanuel Johansson på Nohlgården i Tråvad, Västergötland den 8 april 1895. Eric var yngst av 9 barn till August och Maja-Stina Johansson (född Andersdotter i Möllentorp, Västergötland).

Första skolåren gick Eric i Mariannelunds folkskola. Under åren 1915 till 1918 utbilda han sig till Väg- och vatteningenjör på Chalmers i Göteborg.

1918 antog Eric efternamnet Nohldén efter gården där han växte upp. Han hade begärt att få bära efternamnet Nohlgård men det avslogs av kungen på grund av att efternamnet redan var taget.

Sin första anställningen fick Eric vid Göteborg stadsbyggnadskontor. Efter det hade han anställning som triangelmätningsingenjör i Karlstad och 2:e stadsingejör i Varberg. 1924 utsågs han till mätningsingenjör i Uppsala. 1942 omorganiserades mätningsingejörskontoret som fristående stadsingenjörskontor med Eric som Stadsingenjör.

1925-1928 genomförde Eric fullständig triangel- och polygonmätning av Uppsala med omgivningar vilket vid samma tid omsattes i nogranna kartverk.

 

31 december 1920 gifte sig Eric med Anna-Lisa Persson från Gåsekilen i Naum, Västergötland. Eric och Anna-Lisa fick två barn, Brita (gift Sjölin) och Carl-Eric.

Eric och Anna-Lisa satte första gemensamma bo i Varberg och flyttade 1924 till Vindhemsgatan och därefter till Tripolis i Uppsala. 1930 flyttade familjen in i egna uppförda villan på Timmermansgatan i kvarteret Gefna i Svartbäcken. På grund av Eric's sjukdom byttes villan 1946 till en lägenhet på Artillerigatan i Kåbo.

 

Eric avled den 11 februari 1947 och vilar i familjegraven på Gamla kyrkogården i Uppsala.

1942

1917


 

1935

 

1920

 

1915